VĂN BẰNG QRC VỀ KHÁCH SẠN QUẢN LÝ (CẤP ĐỘ 6):

  • THỜI GIAN HỌC: 21 tháng.
  • CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP: QRC đào tạo các chuyên gia trong ngành đa kỹ năng, có trình độ và tham vọng sẵn sàng tham gia vào lực lượng lao động với các vai trò lãnh đạo  như: văn phòng, thực phẩm và đồ uống, bán hàng và tiếp thị, bộ  phận phòng, tài khoản và tài chính và nhân sự.
  • YÊU CẦU ĐẦU VÀO:
  • Hoàn thành 12 năm học tương đương với trình độ trung học của New Zealand.
  • Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, bạn phải cung cấp kết quả kiểm tra IELTS Học thuật (hoặc tương đương) tổng thể là 6.0, nói không dưới 6.0 và 5.5 ở bất kỳ điểm nào khác.

Cơ hội & Con đường nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp Chứng chỉ QRC về Dịch vụ Nhà hàng Khách sạn sẽ có thể học lên cao hơn và được nhận vào Chứng chỉ Quản lý Khách sạn của QRC (Cấp độ 6) ở Tai Tokerau hoặc Quản lý Du lịch Phiêu lưu (Cấp độ 6) ở Queenstown

Chứng chỉ cũng có thể dẫn đến các bằng cấp sau:

  • Chứng chỉ New Zealand về Nhà hàng Khách sạn (Nâng cao) (Cấp độ 5) với các chuyên ngành về Chỗ ở, Dịch vụ Thực phẩm và Đồ uống, Dịch vụ Ăn uống và Dịch vụ Nhà hàng Phục vụ Nhanh, hoặc chương trình cấp độ 5 có liên quan
  • Chứng chỉ New Zealand về Quản lý Khách sạn (Cấp độ 6)

Sinh viên tốt nghiệp bằng cấp này có thể được tuyển dụng làm nhân viên phục vụ đồ ăn và thức uống tiên tiến, những người có thể giám sát và duy trì hoạt động, làm việc cùng và lãnh đạo các cá nhân và nhóm trong một hoạt động khách sạn.