CHỨNG CHỈ CẤP 3 – CẤP 4 VỀ NẤU ĂN:

 • THỜI GIAN HỌC:
 • Chứng chỉ Cấp 3: 17 tuần.
 • Chứng chỉ cấp 4: 34 tuần.
 • KẾT QUẢ BẮT ĐẦU:
 • Đối với chứng chỉ cấp 3: Sinh viên tốt nghiệp có thể kiếm được việc làm với tư cách Đầu bếp Junior hoặc Commis hoặc chọn chuyển tiếp lên Chứng chỉ Cấp 4 về Nấu ăn của QRC.
 • Đối với chứng chỉ cấp 4: sự nghiệp nấu nướng của bạn với tư cách là Chef de Parties, tiến tới Sous Chef trong một nhà bếp thương mại.
 • YÊU CẦU ĐẦU VÀO:
 • Đối với chứng chỉ cấp 3: Sinh viên phải tối thiểu 17 tuổi khi bắt đầu khóa học. Hoàn thành NCEA Cấp độ 2 hoặc tương đương là mong muốn.
 • Đối với chứng chỉ cấp 4: Sinh viên phải tối thiểu 17 tuổi khi bắt đầu khóa học và đã hoàn thành tốt Chứng chỉ Nấu ăn Cấp độ 3 hoặc tương đương. Các ứng viên không đáp ứng yêu cầu này sẽ đư ợc xem xét theo từng trường hợp.
 • Tất cả các ứng viên đều được phỏng vấn như một phần của quá trình tuyển sinh.
 • Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, bạn phải chứng minh Kỹ năng ngôn ngữ tương đương với IELTS Học thuật điểm tổng thể là 5.5 và không có điểm nào dưới 5.0 Các bài kiểm tra tương đương cũng được chấp nhận.