VĂN BẰNG VỀ DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG (QUẢN LÝ THEO TRƯỜNG HỢP):

 • NGÀY NHẬP HỌC(MBC):
 • 03/01, 31/01, 28/02, 28/03, 25/04, 23/05, 20/06, 18/07, 15/08, 12/09, 10/10, 21/11.
 • Kỳ nhập học đầu tiên tại Đelaide.
 • THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:
 • 104 tuần(Bao gồm 24 tuần nghỉ lễ).
 • Học 3 ngày/tuần.
 • Có tất cả các lớp trong tuần.

Các lớp học toàn phần yêu cầu sinh viên lên lớp tối thiểu 20 giờ học trực tiếp theo lịch mỗi tuần.

 • GIỜ THỰC HÀNH:
 • 400 giờ trong 20 tuần. (Yêu cầu hoàn thành các buổi thực hành của khóa học).
 • Yêu cầu cung cấp lý lịch tư pháp quốc gia (Tây Úc).
 • Giấy phép sàng lọc nhân viên NDIS.
 • Giấy xác nhận tình trạng sức khẻo.
 • Giấy xác nhận tiêm phòng cúm.
 • Chứng nhận tiêm chủng Covid – 19. (hoàn thành tiêm chủng đủ 2 mũi ngừa Covid và mũi thứ 3 bắt buộc khi đến hạn, sau 3 tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ 2).
 • PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO:
 • Giảng dạy lý thuyết trên lớp (face – to – face).
 • Thực hành tại các phòng chăm sóc mô phỏng của trường Stanley.
 • Thực hành tại các cơ sở chăm sóc.
 • CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
 • Nhân viên phúc lợi trẻ em.
 • Nhân viên dịch vụ cộng đồng.
 • Điều phối nhân viên/người phụ trách quản lý nhà ở phúc lợi xã hội.
 • Quản lý phụ trách dịch vụ cộng đồng.
 • YÊU CẦU ĐẦU VÀO KHÓA HỌC:
 • Hoàn thành lớp 10 của Úc hoặc tương đương.
 • Trình độ tiếng Anh trung cấp/IELTS 4.5 – 5.0/hoặc chứng chỉ tiêng Anh được công nhận khác.