VĂN BẰNG SAU ĐẠI HỌC VỀ QUẢN LÝ:

 • NGÀY NHẬP HỌC(WPC):
 • 17/01, 25/04, 1/08, 24/10.
 • THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:
 • 104 tuần (Bao gồm 24 tuần nghỉ lễ).
 • Học 2,5 ngày mỗi tuần.

Các lớp học toàn phần yêu cầu sinh viên lên lớp tối thiểu 20 giờ học trực tiếp theo lịch mỗi tuần.

 • PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO:
 • Học trực tiếp trên lớp.
 • Thực hành tại môi trường kinh doanh mô phỏng của trường Stanley.
 • Học từ xa và đánh giá.
 • CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
 • Giám đốc tổ chức đào tạo.
 • Quản lý tổ chức đào tạo.
 • YÊU CẦU ĐẦU VÀO KHÓA HỌC:
 • Có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp được công nhận hoặc bằng tốt nghiệp bậc cao hoặc tương đương.
 • Trình độ tiếng Anh trung cấp nâng cao/IELTS 6.0/hoặc chứng chỉ tiêng Anh được công nhận khác.
 • YÊU CẦU ĐẦU VÀO BẮT BUỘC KHÁC:
 • Có văn bằng/Bằng tốt nghiệp nâng cao trong bất kỳ lĩnh vực học tập nào liên quan (trong hoặc ngoài nước) hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm việc làm trong lĩnh vực có liên quan(Tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý cấp cao hoặc lãnh đạo).