VĂN BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CAO CẤP (KỸ THUẬT VIÊN MẠNG VIỄN THÔNG):

 • NGÀY NHẬP HỌC(MPC & ACC):
 • PERTH: 24 tháng 10/21 tháng 11.
 • ABELAIBE: 6 Jun/15 Aug/24 Oct.
 • THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

       PERTH:

 • 52 tuần (Bao gồm 12 tuần nghỉ lễ).
 • Học 2,5 ngày mỗi tuần.

ABELAIBE:

 • 104 tuần(bao gồm 24 tuần nghỉ lễ).
 • PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO:
 • Học trực tiếp trên lớp.
 • Thực hành tại môi trường kinh doanh mô phỏng.
 • CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
 • Quản trị viên mạng viễn thông.
 • Nhà lập kế hoạch mạng viễn thông.
 • Nhà thiết kế mạng viễn thông.
 • Cán bộ kỹ thuật viễn thông.
 • Nhà công nghệ viễn thông.
 • YÊU CẦU ĐẦU VÀO KHÓA HỌC:
 • Hoàn thành lớp 12 của Úc hoặc tương đương.
 • Trình độ tiếng Anh trung cấp nâng cao/IELTS 5.5 /hoặc chứng chỉ tiêng Anh được công nhận khác.