VĂN BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (AN NINH MẠNG):

 • NGÀY NHẬP HỌC(MPC):
 • 03/01, 14/03, 1/08, 10/10.
 • THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:
 • 52 tuần (Bao gồm 12 tuần nghỉ lễ).
 • Học 2,5 ngày mỗi tuần.

Các lớp học toàn phần yêu cầu sinh viên lên lớp tối thiểu 20 giờ học trực tiếp theo lịch mỗi tuần.

 • PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO:
 • Học trực tiếp trên lớp.
 • Thực hành tại môi trường kinh doanh mô phỏng.
 • CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
 • Nhân viên anh ninh mạng.
 • Nhà tư vấn anh ninh mạng.
 • Quản trị viên mạng.
 • Điều phối viên hỗ trợ mạng.
 • Cán bộ hỗ trợ CNTT – TT, Giám đốc CNTT – TT.
 • Quản trị viên hệ thống CNTT – TT.
 • Quản lý hệ thống thông tin.
 • Qunar lý văn phòng, Quản trị viên hệ thống văn phòng.
 • Quản lý hệ thống.
 • YÊU CẦU ĐẦU VÀO KHÓA HỌC:
 • Hoàn thành lớp 12 của Úc hoặc tương đương.
 • Trình độ tiếng Anh trung cấp nâng cao/IELTS 5.5 /hoặc chứng chỉ tiêng Anh được công nhận khác.