DU HỌC CANADA DÀNH CHO CẢ GIA ĐÌNH

🍀Chương trình Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) của CBU là chương trình Thạc sĩ 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐌𝐲̃ lấy phát triển kinh tế cộng đồng làm cốt lõi. Chương trình 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 để 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 trong cộng đồng địa phương và toàn cầu.
📌Điểm nổi bật:
✅Không yêu cầu bằng cấp Đại học liên quan.
✅Không yêu cầu kinh nghiệm Quản lý.
✅Vợ hoặc chồng có OWP và con được đi học miễn phí từ 05 đến 18 tuổi
✅Xét hồ sơ dễ dàng
✅Tỷ lệ đậu visa trên 90% và cơ hội định cư cao
✅Có lộ trình cho sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng học MBA
✅Hoàn thành trong vòng 16 tháng có PGWP 3 năm
✅Không bắt buộc có IELTS (TOEFL) hay GMAT khi ghi danh.
✅Trong thời gian học có thể làm việc hưởng lương hợp pháp.
Ngoài các môn học MBA truyền thống, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐮 và viết bài nghiên cứu ứng dụng cuối khóa chuyên về lĩnh vực đó. Các lĩnh vực bao gồm: Du lịch, Marketing, Hành chính công, Lãnh đạo chiến lược, Quản lý chuỗi cung ứng.
Kỳ nhập học: Tháng 1, 7 và 9.
𝗖𝗼̛ 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗲̂̀ 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 & 𝘁𝗵𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻:
+ Quản lý chung
+ Giám đốc điều hành
+ Nhà phân tích chính sách
+ Tư vấn
𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧:
– Mức lương 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝟴𝟱.𝟬𝟬𝟬$ 𝗖𝗔𝗗/𝗻𝗮̆𝗺
…………………………………
Cape Breton Language Center (CBLC-ICEAP Nova Scotia)-trường Anh ngữ học thuật bên trong khuôn viên đại học Cape Breton-𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̀ đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐜 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐂𝐚𝐩𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐭𝐨𝐧 (𝐂𝐁𝐔). Trường đã đào tạo hàng ngàn sinh viên dự bị cho chương trình Cử nhân và Thạc sĩ của CBU.
………………………………
Liên hệ TPI để tìm hiểu nhé!