CHỨNG CHỈ BẬC III VỀ NẤU ĂN THƯƠNG MẠI

 • NGÀY NHẬP HỌC(WPC & PCC):
 • 3/1, 14/3, 23/5, 1/8, 10/10.
 • THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:
 • 52 tuần (bao gồm 12 tuần nghỉ lễ).
 • Học 2,5 ngày/tuần.

(các giờ học chính quy yêu cầu sinh viên tham dự tối thiểu 20 giờ học trực tiếp theo lịch mỗi tuần).

 • GIỜ THỰC HÀNH:
 • 200 giờ trong 10 tuần. (yêu cầu hoàn thành các buổi thực hành khóa học).
 • Chứng nhận tiêm chủng Covid – 19. (Hoàn thành tiêm chủng đủ 2 mũi chủng ngừa và mũi thứ 3 bắt buộc khi đến hạn(3 tháng sau mũi thứ 2)).
 • PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO:
 • Học lý thuyết trên lớp(face – to – face).
 • Thực hành và làm bài tập thực tế trang các nhà bếp thương mại, bao gồm Trung tâm triển lãm và Hội nghị Perth(PCEC) và nhà bếp của trường Stanley College.
 • Giảng dạy thực hành tại các nhà bếp.
 • Học và đánh giá kết quả từ xa.
 • CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
 • Đầu bếp.
 • YÊU CẦU ĐẦU VÀO KHÓA HỌC:
 • Hoàn thành lớp 10 của Úc hoặc tương đương.
 • Trình độ tiếng Anh trung cấp/IELTS 4.5 – 5.5/ Các bài kiểm tra tiếng Anh được công nhận khác.