CHỨNG CHỈ BÂC III VỀ DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG:

 • NGÀY NHẬP HỌC(MBC):
 • 03/01, 31/01, 28/02, 28/03, 25/03, 23/05, 20/06, 18/07, 15/08, 12/09, 10/10, 07/11.
 • THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:
 • 26 tuần (Bao gồm 6 tuần nghỉ lễ): Lộ trình tiêu chuẩn.
 • 16 tuần: Lộ trình tập trung.
 • Học 3 ngày mỗi tuần.
 • Hiện có tất cả các lớp học trong tuần và cuối tuần.

Các lớp học toàn phần yêu cầu sinh viên lên lớp tối thiểu 20 giờ học trực tiếp theo lịch mỗi tuần.

 • GIỜ THỰC HÀNH:
 • 160 giờ trong 8 tuần. (Yêu cầu hoàn thành các buổi thực hành của khóa học).
 • Yêu cầu cung cấp lý lịch tư pháp quốc gia (Tây Úc).
 • Giấy phép sàng lọc nhân viên NDIS.
 • Giấy xác nhận tình trạng sức khẻo.
 • Giấy xác nhận tiêm phòng cúm.
 • Chứng nhận tiêm chủng Covid – 19. (hoàn thành tiêm chủng đủ 2 mũi ngừa Covid và mũi thứ 3 bắt buộc khi đến hạn, sau 3 tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ 2).
 • PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO:
 • Giảng dạy lý thuyết trên lớp (face – to – face).
 • Thực hành tại các phòng chăm sóc mô phỏng của trường Stanley.
 • Thực hành tại các cơ sở chăm sóc.
 • CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
 • Nhân viên hỗ trợ người nhập cư.
 • Nhân viên làm việc tại các trung tâm cộng đồng.
 • Nhân viên trung tâm khu vực lân cận.
 • Nhân viên hỗ trợ người lao động(Dịch vụ cộng đồng).
 • Trợ lý nhân viên cộng đồng.
 • Nhân viên liên hệ khách hàng.
 • YÊU CẦU ĐẦU VÀO KHÓA HỌC:
 • Hoàn thành lớp 10 của Úc hoặc tương đương.
 • Trình độ tiếng Anh trung cấp/IELTS 4.5 – 5.0/hoặc chứng chỉ tiêng Anh được công nhận khác.